Priključite se, stručnjaci za ishranu

Dobrodošli, stručnjaci za ishranu.

Do sada nikome nije naplaćeno održavanje stranice. Kad prođe vanredno stanje ako neko bude hteo da donira za razvoj sajta ili da održava svoju stranicu, može, ako želi. Ako nije u mogućnosti, nema veze, stranica se mu ostati aktivna kao i svih ovih godina, neće biti ugašena. 

Predstavite se na sajtu strucnjacizaishranu.com koji okuplja stručnjake iz oblasti ishrane. 

Za lekare supspecijaliste ishrane zdravih i bolesnih ljudi, strukovne nutricioniste-dijetetičare i više dijetetičare-nutricinoniste: izrada profilne stranice sa vašom ličnom fotografijom, kontakt podacima, kratkom biografijom do 700 znakova, dužom biografijom (koja može imati koliko želite strana) u word ili pdf dokumentu i još 2 dokumenta po izboru (npr. diploma i licenca).

Pre eventualne uplate donacija ili održavanja stranice kontaktirajte nas na strucnjacizaishranu@gmail.com.

Sajt https://strucnjacizaishranu.com/ je neprofitan. Održavanje stranice i donacije uplaćivale bi se firmi Time-Out 2, na račun broj 160-491652-05 (Banca Intesa).

Na ovom sajtu možete da dobijete svoju profilnu stranicu kao stručnjak za ishranu. Možete koristiti i forum koji je priključen sajtu sa vašim punim imenom, prezimenom i zvanjem.

Cilj ovog projekta je transparentnost u informisanju građanstva u vezi sa zdravom (pravilnom i zdravstveno bezbednom) ishranom i jasno razdvajanje profesionalaca od amatera u ovoj oblasti kako bi se povećala povezanost izmedju građanstva kome su potrebne tačne, adekvatne informacije u oblasti ishrane (nutricionizma i dijetetike) i profesionalaca koji svoje delovanje potvrđuju zvaničnim obrazovanjem i dostupnim dokumentima na uvid.

Na ovom sajtu moguće je da svoje dokumente postave samo zdravstveni radnici koji navedu u biografiji da poseduju bar jedan od sledećih dokumenata:

diplomu Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu – studijski program Strukovni nutricionista dijetetičar

diplomu Više medicinske škole u Beogradu – smer Viši dijetetičar-nutricionsta

diplomu Više pedagoške škole za ekonomiku domaćinstva – smer Viši dijetetičar-nutricionista

diplome Medicinskog fakulteta uz diplomu o završenoj kliničkoj specijalizaciji i završenoj užoj specijalizaciji iz dijetoterapije i/ili užoj specijalizaciji Ishrane zdravih i bolesnih ljudi.

diploma Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, studijski program strukovni nutricionista-dijetetičar

Izrađuje se profilna stranica sa vašim podacima koja sadrži vašu ličnu fotografiju, diplomu, licencu i kratku biografiju do 700 znakova (sa vašim kontakt podacima ako želite) i jedan fajl sa širom biografijom.

Kontakt: strucnjacizaishranu@gmail.com 

Autori sajta i projekta ne mogu da garantuju (time se i odriču od odgovornosti) da su tačni podaci koje su im dostavile osobe u vezi sa svojim znanjem, zvanjem, radnim iskustvom, stručnošću, kontakt podacima i svim drugim podacima. Isto važi i za forum koji je priključen sajtu. Osobe koje dostavljaju svoje podatke kao stručnjaci za ishranu u potpunosti su odgovorne za tačnost tih podataka. 

Projekat je zaštićen autorskim pravima u JAA – Autorskoj agenciji za Srbiju A.D. pod brojem 011/2018. Sva prava zadržana.