Kurteš Milka

Kurteš Milka rođena 19.08.1956. u Loznici. Kao nutricionista-dijetetičar 15 godina radila u Zvorniku a od 1995. u Specijalnoj bolnici za RH Banja Koviljača do 2016., na usavršavanju kuvara na pripremi dijetalnih obroka koji bi bili  prihvaćeni od strane pacijenata. 2007. uvela program redukcije TT. Iskustva i  rezultate predstavila na  kongresu u Portu – Portugalija,  kao i na kongresima u Srbiji. Način pripreme dijetalnih obroka predstavljeni su na više međunarodnih takmičenja na Gastro festivalima gde su osvajana velika priznanja. 2014. sa kuvarima u Istambulu su osvojene zlatna, srebrna i bronzana medalja.  Redukcionu dijetu za te godine koristilo je sa dobrim rezultatima više od 15.000 pacijenata. U pripremi je i kniiga dijetalnih obroka sa nutritivnom kartom, koju planiram da izdam. Kontakt: kurtes.milka@gmail.com i +38164 873 1345