Zečević Vesna

Rođena je u Bijelom polju, Crna Gora. Završila 1986. Višu Pedagošku školu za ED u Beogradu,  za obrazovanje nutricionista – dijetetičara (sada Visoka zdravstvena škola strukovnih studija). Saradnik za ishranu u Predškolskoj ustanovi „Dečji dani“ opština Stari grad, Beograd, od 1996. godine. Predsednik I Komisije za unapređenje ishrane dece u P.U. Beograda, Sekretarijata za socijalnu i dečiju zaštitu Skupštine grada Beograda, (2001-2008 godine). Predsednik  Udruženja dijetetičara-nutricionista P.U. Beograda, formiranog 2005. godine, bila je do 2015. godine, a od 2015.godine  kada se Udruženje registruje u Udruženje nutricionista- dijetetičara PU Srbije, aktuelni je predsednik ovog Udruženja.