Beograd

Đorđević Jelena. Specijalista doktor medicine, viši dijetetičar-nutricionista. Beograd.

Krstić Vera. Viši dijetetičar-nutricionista. Beograd.

Zečević Vesna. Nutricionista-dijetetičar. Beograd.

Radojičić Ivana. Specijalista strukovni nutricionista dijetetičar – oblast Javno zdravlje. Beograd.

Vejin Rada. Specijalista strukovni nutricionista dijetetičar. Master javnog zdravlja. Diplomirani ekonomista za menadžment. Beograd.

Raičević Milka. Dijetetičar-nutricionista. Beograd.

Todorović Ana. Specijalista strukovni nutricionista dijetetičar – oblast Javno zdravlje, inženjer oprerativnog i strateškog menadžmenta. Beograd.

Ankica Simić. Specijalista strukovni nutricionista dijetetičar – oblast Javno zdravlje. Beograd.

Milenkovski Tanja. Viši dijetetičar-nutricionista, diplomirani ekonomista – smer menadžment u zdravstvu. Beograd.

Ime Prezime. Zvanje/a. Mesto rada.