Nutricionisti-dijetetičari

Strukovni nutricionisti dijetetičari, ranije zvani viši dijetetičari-nutricionisti i nutricionisti-dijetetičari, diplomirali su na tom smeru na državnoj Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu (Zemun, Cara Dušana 254), koja se ranije zvala Viša medicinska škola a pre toga jedan njen deo i Viša pedagoška škola za ekonomiku domaćinstva, na kojima smer postoji više od 30 godina, ili na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, gde smer postoji od 2013. godine (strukovni nutricionisti-dijetetičari). Ovo su sve vreme jedine škole u regionu koje školuju i dijetetičare i nutricioniste u okviru jednog obrazovnog profila, zato što pripadaju oblasti zdravstva.

Samo oni strukovni nutricionisti dijetetičari/viši dijetetičari-nutricionisti/nutricioniti-dijetetičari koji odradili obavezni staž za svoj obrazovni profil i položili stručni ispit pred komisijom Ministarstva zdravlja mogu da rade dijete tj da propisuju režime ishrane i daju savete bolesnim ljudima. Nakon položenog državnog ispita treba da izvade licencu za strukovnog nutricionistu dijetetičara/višeg dijetetičara-nutricionistu pri Komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije http://www.kmszts.org.rs/   odnosno pri njihovom odboru dijetetičara-nutricionista
http://www.kmszts.org.rs/2011-04-15-10-23-52/2011-04-19-07-10-18.html . 

Autori sajta i projekta ne mogu da garantuju (time se i odriču od odgovornosti) da su tačni podaci koje su im dostavile osobe u vezi sa svojim znanjem, zvanjem, radnim iskustvom, stručnošću, kontakt podacima i svim drugim podacima. Isto važi i za forum koji je priključen sajtu. Osobe koje dostavljaju svoje podatke kao stručnjaci za ishranu u potpunosti su odgovorne za tačnost tih podataka. 

Projekat je zaštićen autorskim pravima u JAA – Autorskoj agenciji za Srbiju A.D. pod brojem 011/2018. Sva prava zadržana.