Đorđević Jelena

Specijalista doktor medicine (posedujem licencu za doktora medicine) i viši dijetetičar-nutricionista (posedujem licencu). Završila Medicinski fakultet u Beogradu (osnovne studije za doktora medicine i specijalističke akademske studije, modul epidemiologija) i Višu medicinsku školu, smer za višeg dijetetičara nutricionistu. Poslednjih 16 godina, volonterski, bavim se izradom individiualnih režima ishrane i savetovanjem u vezi sa ishranom za najugroženije. Predavač u Akademiji strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola, na studijskom programu strukovni nutricionista dijetetičar. Napisala 10 udžbenika/knjiga među kojima su najznačajniji Dijetetika 1 i 2  i Planiranje i organizacija ishrane. Autor sam nove dijetetske šeme.  Kontakt: djordjevicjelena.nbgd@gmail.com i https://www.facebook.com/jelena.djordjevic.397/

Detaljnije o dijetoterapiji i biografiji ovde https://drjelenadjordjevicnutrition.com/

Postavljam neka svoja predavanja i radove na Youtube kanale:
https://www.youtube.com/channel/UCWCP2Vz1inMud3vL36abAVg
https://www.youtube.com/channel/UCcflnKelNyEuGNYuH77FrOw
https://www.youtube.com/channel/UCeq2x9JL0lI6MdSLKkLGmSQ

Napominjem da ne reklamiramiram nikakve proizvode/preparate niti usluge pravnih lica (firmi, udruženja i dr.). Ako pronađete moje ime na nekim sajtovima, časopisima ili materijalu/tekstovima bilo koje vrste, koji imaju reklamnu poruku, želim da se zna da ja to nisam odobrila i ne slažem se sa tim.  Garantujem samo za tekstove u mojim udžbenicima. 

Knjige za besplatno online čitanje:

Đorđević J. Dijetetika 1 i 2: za studente Visoke zdravstvene škole stukovnih studija u Beogradu – studijski program Strukovni nutricionista dijetetičar, za strukovne nutricioniste dijetetičare/više dijetetičare-nutricioniste i za pacijente. Beograd: J. Đorđević; 2014. (deo knjige)

Isailović G, Đorđević J. Општа медицина. Београд: Ј. Ђорђевић; 2016. (cela knjiga)