Đorđević Jelena

Specijalista doktor medicine (posedujem licencu za doktora medicine) i viši dijetetičar-nutricionista (posedujem licencu). Završila Medicinski fakultet u Beogradu (osnovne studije za doktora medicine i specijalističke akademske studije, modul epidemiologija) i Višu medicinsku školu, smer za višeg dijetetičara nutricionistu. Poslednjih 16 godina, volonterski, bavim se izradom individiualnih režima ishrane i savetovanjem u vezi sa ishranom za najugroženije. Predavač u Akademiji strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola, na studijskom programu strukovni nutricionista dijetetičar. Napisala 10 udžbenika/knjiga među kojima su najznačajniji Dijetetika 1 i 2  i Planiranje i organizacija ishrane. Autor sam nove dijetetske šeme.  Kontakt: djordjevicjelena.bg@gmail.com i https://www.facebook.com/jelena.djordjevic.397/

Osnovni režim ishrane košta 10000 din. i obuhvata otkucane osnovne individualne smernice. Uz njega su besplatne konsultacije 1 sat i dobija se na poklon knjiga Dijetetika 1 i 2 . Osnovni režim ishrane je neophodan korak u kreiranju režima ishrane a nekad i sasvim dovoljan. Sledeći nivo je srednji individulani režim ishrane koji je još 14000 dinara – detaljno otkucan,  u vidu individualnih preporuka, izrađen nakon detaljne analize Vaše sedmodnevne ishrane, Vašeg stanja, životnog stila, okolnosti i želja (kako biste voleli da izgleda Vaš režim ishrane), tako da se najbolje uklapa u Vaš ritam života. Treći nivo je napredni individualni režim ishrane, koji nakon osnovnog i srednjeg individualnog režima, košta još 24000 dinara. Vi i ja zaključujemo autorski ugovor za režim koji izaberete. Kao autor plaćam porez na to.

Detaljnije o dijetoterapiji i biografiji ovde
https://sites.google.com/site/dijetoterapija/

Postavljam neka svoja predavanja i radove na Youtube kanale:
https://www.youtube.com/channel/UCWCP2Vz1inMud3vL36abAVg
https://www.youtube.com/channel/UCcflnKelNyEuGNYuH77FrOw
https://www.youtube.com/channel/UCeq2x9JL0lI6MdSLKkLGmSQ

Napominjem da ne reklamiramiram nikakve proizvode/preparate niti usluge pravnih lica (firmi, udruženja i dr.). Ako pronađete moje ime na nekim sajtovima, časopisima ili materijalu/tekstovima bilo koje vrste, koji imaju reklamnu poruku, želim da se zna da ja to nisam odobrila i ne slažem se sa tim.  Garantujem samo za tekstove u mojim udžbenicima. 

Knjiga Dijetetika 1 i 2 : za studente Visoke zdravstvene škole stukovnih studija u Beogradu – studijski program Strukovni nutricionista dijetetičarza strukovne nutricioniste dijetetičare/više dijetetičare-nutricioniste i za pacijente (autor Jelena Đorđević, 2014.), za besplatno online čitanje.