Vejin Rada

Diplomirala na Medicinskom fakultetu 2018. sa zvanjem master javnog zdravlja. 2014. završila specijalističke strukovne studije dijetetičar nutricionista. 2002. završila višu medicinsku školu smer nutricionista- dijetetičar. Dugogodišnje iskustvo u oblasti ishrani dece i dece sa  nutritivnim alergijama, na tu temu  odbranila sam i master rad. Na stručnim skupovima iz oblasti nutricionizma izlagala više stručnih radova sa sledećim naslovima (Stanje uhranjenosti dece u predškolskoj ustanovu Dr Sima Milošević, međunaradni kongres Društva za ishranu Srbije, 2008.; Nutritivne alergije kod dece u predškolskoj ustanovi P.U. Dr Sima Milošević, kongres zdravstvenih radnika-Udruženje dijetetičara-nutricionista Srbije, 2013.; Trans masne kiseline u ishrani dece predkolskog uzrasta, Kongres udruženja dijetetičara nutricionista predškolskih ustanova i Srbije 2017.; Fenilketonurija, Kongres udruženja dijetetičara nutricionista predškolskih ustanova Srbije, 2018.; Učestalost i vrsta nutritivnih alergija u PU Dr Sima Milošević.). Od 2012-2014 sam bila pretsednik komisije za praćenje kontrolu i unapređenje ishrane dece u P.U.  Od 2016-2018. član komisije za praćenje kontrolu i unapređenje dece sa nutritivnim alergijama. Podpretsednik udruženja ″Udruženje dijetetičara nutricionista predškolskih ustanova Srbije“ od 2016. Veoma sam posvećena promociji pravilne ishrane, i veoma uspešna u promociji putem medija: radio, televizija (Pink, Hepi, Rts, Bd2, tv Naša, radio 202). Bavim se izradom individualne medicinske nutritivne terapije i veoma sam uspešna u redukciji telesne mase. Veoma sam posvećena svom poslu, uspeh mojih klijenata/pacijenata je i moj uspeh. Kontakt: radavejin@gmail.com