Krstić Vera

Rođena sam 4.11.1963. u Zemunu. Već nakon završene osnovne škole, odabrala sam svoju buduću profesiju. Po završetku više škole  udajom odlazim u Ljubljanu gde sam dobila posao u struci u Kliničkom centru. Naučila sam kako da primenim naučeno i kroz praksu učestvujem u organizaciji službe ishrane. Tamo sam rodila svoje dvoje dece. Tokom 1991. god., vraćamo se nazad u Beograd. Od 1994. godine sam zaposlena u Vojnomedicinskoj akademiji na mestu višeg dijetetičara nutricioniste. Svoje znanje sam usavršavala novim saznanjima iz stručne literature, na brojnim seminarima i kongresima koje  su organizovali Savez zdravstvenih radnika Srbije kao i Društvo nutricionista- dijetetičara čiji sam član. Takodje i aktivno učestvujem brojnim radovima iz svog dugogodišnjeg radnog iskustva. Kontakt: vera.nbgd@gmail.com